Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Ytringsrommet og krigen i Gaza

November 29 @ 6:00 pm - 8:00 pm

Free

Stiftelsen Fritt Ord, Masahat for Arab Culture in Exile og Vega Scene inviterer til samtale onsdag 29. november 2023 kl. 18.00–20.00 på Vega Scene i Hausmanns gate 30, Oslo.

Amund Bakke Foss, fagleder for utenriks i VG, leder samtalen med Jumana Manna, kunstner basert i Berlin, Nadim Khoury, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier, Høgskolen i Innlandet, Sarah Lookofsky, kunstnerisk leder på Kunstnernes Hus, Jon Martin Larsen, høyskolelektor i journalistikk ved Høyskolen i Kristiania og kommentator for medienettstedet M24, og Nikolai Melamed Kleivan, reportasjeleder og journalist i Morgenbladet.

Etter Hamas’ angrep 7. oktober 2023, og Israels militære invasjon er vi vitne til den blodigste krigen i Gaza i vår tid.

Krigen har alvorlige konsekvenser for menneskerettighetene og ytringsfriheten. Retten til å ytre seg, til å protestere, til å uttrykke sinne og frustrasjon, til å ta et antikrigsstanspunkt, til å ta avstand fra volden og til å vise solidaritet med de som lider, fører til nye konfrontasjoner, forfølgelser og forbud.

Palestinere i Gaza, på den okkuperte Vestbredden, Jerusalem og inne i Israel, forfølges og straffes for sine ytringer av israelske myndigheter og deres tilhengere. Også jødiske israelske aktivister opplever sanksjoner når de kritiserer Israels krigføring. Jakten på ytringer involverer arrestasjoner, avhør og advarsler. Sosiale medier spores for å finne tegn på at folk er på palestinsk side, også innlegg fra fortiden. I løpet av de siste ukene har mange palestinske borgere i Israel blitt suspendert fra universiteter og sparket fra jobbene sine.

I Tyskland og Frankrike har propalestinske demonstrasjoner og solidaritetsmarkeringer blitt møtt med forbud og arrestasjoner og voldsepisoder. Anklager om antisemittisme rettet mot palestinske kulturarbeidere, kunstnere og akademikere har resultert i svertekampanjer, kanselleringer av utstillinger og oppsigelser i flere europeiske byer. Parallelt rapporteres det om et økende antall antisemittiske hendelser i Europa, i USA og i Norge. Ytringsklimaet i USA er også sterkt preget av krigen.

Å rapportere om krigen i Gaza har vist seg å være svært utfordrende og farlig med en total mangel på trygge steder å gjøre jobben. Rundt 40 journalister og mediearbeidere er drept, og den manglende fysiske tilgangen til Gazastripen og krigssonen for journalister skaper grobunn for propaganda fra begge parter i krigen. En stor ung generasjon oppdager Israel- og Palestina-konflikten for første gang gjennom bilder og filmer i sosiale medier, og når de går til de redigerte mediene oppstår det dissonans mellom redigerte og sosiale medier.

I samtalen og dialogen vil vi diskutere utfordringene for redigerte medier; hvordan det er å leve med arabisk, muslimsk og jødisk identitet under krigen; antisemittisme; kanselleringer, sensur og selvsensur i institusjoner; og doble standarder i utenrikspolitikken–i Norge og internasjonalt.

Vi inviterer enkelte personer og organisasjoner til å holde korte innlegg under arrangementet, blant andre Bergdis Joelsdottir, leder for politikk og samfunn i Amnesty International Norge som jobber med en kartlegging av restriksjonene på ytringsfriheten i Europa og teknologigigantenes restriksjoner i lys av krigen.

 

Suppe og fri samtale etter programmet til kl. 21.00.

Freedom of Expression and the War in Gaza

The Fritt Ord Foundation, Masahat for Arab Culture in Exile, and Vega Scene cordially invite the public to a conversation on Wednesday, 29 November 2023 from 6 – 8 p.m. at Vega Scene in Hausmanns gate 30, Oslo.

Amund Bakke Foss, chief advisor in the foreign news section at the newspaper VG, will moderate a conversation with Jumana Manna, an artist based in Berlin, Nadim Khoury, an associate professor at the Department of Law, Philosophy and International Studies, Inland Norway University of Applied Sciences, Sarah Lookofsky, artistic director at Kunstnernes Hus, Jon Martin Larsen, senior lecturer in journalism at Kristiania University College and commentator for the media website M24, and Nikolai Melamed Kleivan, reporting manager and journalist at the newspaper Morgenbladet.

Following Hamas’ attack on 7 October 2023 and Israel’s military invasion, we are witnessing in Gaza the bloodiest war in our time.

The war is having severe consequences for human rights and freedom of expression. The right to express oneself, to protest, show anger and frustration, take an anti-war stance, to distance oneself from the violence, and show solidarity with those who suffer, is leading to new confrontations, persecutions and bans.

Palestinians in Gaza, the occupied West Bank, Jerusalem and inside Israel are being persecuted and punished for their words by the Israeli authorities and their supporters. Jewish Israeli activists also face sanctions when they criticize Israel’s warfare. The pursuit of free speech involves arrests, interrogations, and warnings. Social media, including past posts, are monitored for signs that people are supporting the Palestinian side. In recent weeks, many Palestinian citizens in Israel have been suspended from universities and fired from their jobs.

In Germany and France, pro-Palestinian demonstrations and shows of solidarity have been met with bans, arrests and violence. Accusations of anti-Semitism against Palestinian cultural workers, artists and academics have resulted in smear campaigns, the cancellation of exhibitions, and terminations of employment in several European cities. At the same time, there are reports of an increasing number of anti-Semitic incidents in Europe, the USA and Norway. The discursive climate of communication in the USA is also being strongly influenced by the war.

Reporting on the war in Gaza has proven to be challenging and dangerous due to the total lack of safe places to work. Roughly 40 journalists and media workers have been killed, and the lack of physical access to the Gaza Strip and the war zone creates fertile ground for propaganda from both parties. A large generation of young people is discovering the Israeli-Palestinian conflict for the first time through social media images and videos. When they turn their attention to the edited media, they find a dissonance between editor-led mainstream media and social media.

In this conversation, we will discuss the challenges facing mainstream media; what it is like to be an Arab, Muslim and Jew, living through this war; anti-Semitism; cancellations; censorship and self-censorship in institutions; as well the double standards reflected in foreign policy – in Norway and internationally.

The conversation will also feature certain individuals and organizations invites to give short interventions during the event, including Bergdis Joelsdottir, director of Policy at Amnesty International Norway, who is currently mapping the restrictions on freedom of expression in Europe as well as tech giants’ restrictions in light of the war.

The event will conclude with a dialogue with the audience, followed by soup and open discussion until 9 p.m.

Register to the event

Registration is closed for this event

Speakers

Details

Date:
November 29
Time:
6:00 pm - 8:00 pm
Cost:
Free
Event Categories:
,

Venue

Vega Scene
Hausmanns gate 30
Oslo, 0182 Norway
+ Google Map
View Venue Website