Nikolai Melamed Kleivan er reportasjeleder og journalist i Morgenbladet, med flere lengre opphold bak seg i Israel og de okkuperte, palestinske områdene. Han skriver blant annet om israelsk politikk, holocaust-historiografi og internasjonal konflikt. Nylig har han også dekket krigen i Ukraina, med flere reiser til de rammede områdene.

Nikolai Melamed Kleivan is a reporter and journalist for the newspaper Morgenbladet. He has had several long stays in Israel and the occupied Palestinian territories. He writes about Israeli politics, holocaust historiography and international conflict. He has also covered the war in Ukraine, making several trips to the afflicted areas.