Nadim Khoury er førsteamanuensis i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet, og han er tilknyttet Oslo Nye Høyskole. Før han kom til Norge, arbeidet han ved Al-Quds University i de okkuperte palestinske territoriene. Nadims forskning fokuserer på overgangsrett, nasjonalisme, kolonialisme og kollektivt minne.

Nadim Khoury is an associate professor of International Studies at Inland Norway University of Applied Sciences, and he is affiliated with Oslo New University College. Before moving to Norway, he worked at Al-Quds University in the occupied Palestinian Territories. Nadim’s research focuses on transitional justice, nationalism, colonialism and collective memory.