Forrige uke var Oslo et samlingspunkt for noen av de viktigste stemmene i Syria. Arrangementene var organisert av det nyetablerte Syrian Peace Action Center (SPACE), en gruppe jeg er grunnlegger av sammen med Zeina Bali og Murhaf Fares. Vi er i dag vitne til en fragmentering av det syriske folk, der stemmene deres er spredt over hele verden. I løpet av uken måtte vi konstatere – og akseptere – at det er vanskelig å artikulere et samlet syrisk narrativ. Uten et slikt narrativ er saken vår tapt, og identiteten vår vil smuldre bort. Til tross for vår nasjonale lidelse, må syrisk kultur og identitet smelte sammen med og akseptere sin egen globalisering.

Les mer på Ny Tid.