«Mange kan bidra.» Organisasjonen SPACE ble opprettet i mai 2015, med formål om å skape felles møteplasser mellom syrere og nordmenn og gi et alternativt og mer nyansert bilde av Syria. Zeina Bali, en av grunnleggerne av organisasjonen SPACE, er fornøyd med oppmøtet under konferansen. «Vi ønsker å skape et annet bilde av syrere enn det som ofte tegnes opp i media. Syria har etter hvert en ganske stor diaspora. Vi er redde for at det bildet som fremstilles av landet fører til at folk føler seg fremmedgjort med tanke på situasjonen der, og derfor føler at det er vanskelig å hjelpe,» sier hun. «Men det er mange ting vanlige folk kan gjøre for å bidra. Det er dessuten mange ting vanlige nordmenn kan gjøre for å bli kjent med folk fra Syria. Det håper vi SPACE kan være med på å bidra til,» sier Bali.

Les mer på Ny Tid.