Av Gunnar Ekeløve-Slydal (fagsjef, Den norske Helsingforskomité) og Zeina Bali (daglig leder, Syria Peace Action Centre – SPACE)

Gjennomgående for ni år med konflikt er at ingen blir straffet for krigsforbrytelser. I praksis fører det til at hensynet til å spare sivile, barn, sykehus og infrastruktur blir neglisjert. Forbudte våpen blir brukt, eiendommer konfiskert eller ødelagt og sivile vilkårlig fengslet. Tortur, henrettelser og mishandling er utbredt. Alle parter setter humanitære prinsipper til side, men Assads styrker begår flest overgrep.

 

Over 380 000 er drept siden konflikten startet, inkludert 115 000 sivile. I tillegg kommer titusenvis som har dødd av torturen i Assad-fengslene eller som er savnet. Over 13 millioner syrere har flyktet fra sine hjem, til andre steder i eget land og til utlandet.

 

Et mareritt-scenario er at coronaviruset får fotfeste i flyktningleirer og blant allerede syke og utslitte personer på flukt. Ødeleggelsene av landets byer og infrastruktur er massive.

 

Situasjonen utgjør en stor utfordring for Norge. Hvordan sikre at humanitær bistand kommer sivilbefolkningen til gode og ikke bidrar til partenes brudd på menneskerettighetene? Hvordan hjelpe flyktningene? Hvordan bidra til fred?

 

Les på VG