Bokanmeldelse av Alia Maleks The Home That Was Our Country: A Memoir of Syria.

Av Zeina Bali

Malek bretter ut den legendariske sameksistensen i det sammensatte syriske samfunnet, og beriker dermed vår forståelse av det. Hun frigjør syrerne fra kollektive klisjeer som ofte tys til i analyser av den pågående konflikten. I stedet gir hun oss skarpe analyser og nyanserte lesninger av syrernes kamp for uavhengighet. Ikke minst byr hun på innsikt på det menneskelige planet, blant komplekse individer som manøvrerer mellom frykt, prinsipper, interesser og pragmatisme. Disse aspektene definerer også det Syria vi ser i dag.

Les mer på Klassekampen