“I mange opprørskontrollerte områder forsøker sivile å organisere tjenester for innbyggerne. Frivillige driver undervisning og helsestell. Noen tar ansvar for å hente søppel. Ingeniører finner løsninger med fornybar energi når strømtilførselen kuttes. En redningstjeneste finner overlevende etter bombeangrep. Andre oppdaterer offentlige registre over eiendom, ekteskapsinngåelse og fødsler.”

“– Med SPACE ville vi skape et rom i den offentlige debatten. Vi vil gjerne at syrernes stemmer skal bli hørt.”

Les mer på VG.