For noen måneder siden utvekslet jeg et par e-poster med Bjørgulv Braanen. Jeg spurte ham om Klassekampen faktasjekker de bidragene de mottar til sin debattseksjon, spesifikt med tanke på Syria. Han skrev: «Jeg har valgt å ha veldig vide rammer for hva som kan komme på trykk, med et håp om at debatten vil avklare hva som er sant og usant.»

Jeg forstår Klassekampens valg om å ha vide rammer for hva som kommer på trykk, men når avisa velger å publisere ren løgn og propaganda om Syria, fratar den sine lesere muligheten til å danne seg et faktabasert bilde. Fakta er ikke meninger. Hvis jeg går rundt og sier at Anders Behring Breivik var medlem i Rødt, er dette en løgn, og ikke uttrykk for mine meninger.

Les på Klassekampen